Personal

Monica Bernström, Florist och ägare
Ellen Dahlin, Floristbiträde
Elise Dahlin, Floristbiträde